Potatisficka

Bilden till höger visar potatisficka i delvis upphöjt läge.

Potatisfickan kan ta emot så mycket som 45 ton potatis, d v s en full bil. Vid påfyllning backar lastbilen upp i själva potatisficka och tömmer sin last. Potatisfickans innehåll töms sedan in i en sorteringsanläggning genom att hela fickan lyfts som på bilden. Fickas mått är 15*5m och kolvarna är 6 m i utskjutet läge.


powered by HeliCMS