Buffertlager och stapling av backar

Vårt enskilt största projekt hittills var en anläggning för automatiserad hantering av backar. Projektet bestod av:

  • Maskinkonstruktion
  • Utveckling av styrsystem
  • Tillverkning
  • Installation

Delarna i projektet var i huvudsak:

  • 2 st staplare av plastbackar
  • 2 st nedstaplare av plastbackar
  • Vändare
  • Växlare
  • Bufferlager för 4000 plastbackar
  • Transportbanor

De maskiner vi tillverkade skulle inordnas i ett befintligt system av diskmaskiner, transportbanor och specialmaskiner inom kläckeriindustrin.


Buffertlager för 4000 backar.

 


PS1, påstaplare för diskade plastbackar under installationen.


 


AS1. Avstaplare för smutsiga plastbackar med utmatningsbanan uppe till vänster i bild.

 


Vändare av plastbackar som slussar ut platsbackar på den nedre banan i mån av plats.


powered by HeliCMS