Stacker för kartongskärare

I samabete med Reipal AB, Höör tillverkar vi en stacker/staplare för kartongskärare.

Maskinen placeras efter en kartongskärare och staplar den skurna kartongen i prydliga staplar på ett lyftbord.


Stackern med kartongskäraren till höger och lyftbordet närmast i bild.


powered by HeliCMS