Halmeldning

Lans Mekaniska tillverkar och monterar kompletta halmeldningsanläggningar. Våra anläggningar är helt kundanpassade. D v s vi anpassar vårt grundkoncept till era önskemål, befintliga hus o s v. Vi satsar på robust, lättskött och tillförlitlig teknologi. Vårt program omfattar i dagsläget:

  • Halmbana: 1-2 balar brett, 1-2 balar högt, upp till 30 m lång
  • Rivare enl ovan
  • Panna: 1 megawatt alt 300 kilowatt
  • Halmskruvar
  • Buffertlåda
  • Askhantering

Anläggning för halmeldning. Anläggningen består av transportbana/lager 25*3 m, rivare, skruvar och panna på ca 1000 kw.


powered by HeliCMS