Anslutningar

Vi tillverkar anslutningar till pannor i rosttrög Corten-plåt eller svart plåt mot beställning.

Koner.
Vi behöver diameter 1, diameter 2, längd och önskad plåttjocklek.

Övergångar (rektangel till runt).
Vi behöver rektangelns sida 1, sida 2, diameter, längd och plåttjocklek.

 

Vi specialtillverkar också rökrör och andra anslutningar till pannor.

 


Övergång (rektangel till runt).

 


Kona.


powered by HeliCMS