Flis- & Halmeldning

Lans Mekaniska bygger anläggningar för halmeldning. Halmeldningsanläggningarna levereras kompletta med halmbana, rivare, skruvar och panna. Utförandet är mycket användarvänligt och består av robust, lättservad teknologi.

Inom fliseldning tillverkar Lans Mekaniska olika komponenter, tex bränsleskruvar, flismatare mm. Vi tillverkar även s k övergångar till rökgaser (fyrkantigt hål till runt hål), samt rökanslutningar i allmänhet.


powered by HeliCMS