Fälgar

Vi modifierar fälgar. Några exempel:

  • Byte av centrum
  • Ta upp större centrumhål
  • Borrning av nya hål
  • Svetsning av sprickor
  • Breddning av dubbelmontage

Borrning av nya hål i en fälg.

 


powered by HeliCMS